รีไซเคิลอุปกรณ์ของคุณ

โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อนำส่งอุปกรณ์ของคุณกลับไปใช้ซ้ำหรือรีไซเคิลได้อย่างสะดวกง่ายดาย

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Google

ชื่อ (ต้องระบุ)
ที่อยู่ (ต้องระบุ)
คุณต้องการรีไซเคิลอุปกรณ์ประเภทใด (ต้องระบุ)
ความยินยอม - ข้อกําหนดและเงื่อนไข (ต้องระบุ)

คําถามที่พบบ่อย

 • เมื่อเราได้รับอุปกรณ์ของคุณ เราจะนำอุปกรณ์ไปรีไซเคิลโดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านบริษัท ERI

 • วิธีการจัดเตรียมและบรรจุอุปกรณ์ของคุณสําหรับนำไปรีไซเคิลมีดังนี้

  • หาหรือนํากล่องกลับมาใช้ซ้ำ (บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกที่มีความแข็งแรง อยู่ในสภาพใหม่หรือเหมือนใหม่) ที่เข้ากับขนาดของอุปกรณ์ของคุณ ดึงออกหรือปิดทับป้ายกำกับเดิมที่มีอยู่
  • บรรจุอุปกรณ์ของคุณ รวมถึงสายเคเบิล อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่คุณต้องการรีไซเคิล
  • เสริมกันกระแทกด้วยกระดาษที่ใช้แล้วหรือวัสดุเสริมที่ใช้ซ้ำอื่น ๆ รอบอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์มีความปลอดภัยและไม่เคลื่อนที่ไปมาในบรรจุภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง

  ควรบรรจุอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางที่พึงปฏิบัติของอุตสาหกรรมที่บังคับใช้ทั้งหมด ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงแนวทางด้านล่างนี้

  • ไม่ควรส่งคืนแบตเตอรี่แยกเดี่ยวผ่านโปรแกรมนี้
  • ไม่ควรจัดส่งอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่บวม เสียหาย หรือชํารุด
  • หนึ่งอุปกรณ์ต่อหนึ่งกล่องเท่านั้น
  • ควรปิดอุปกรณ์ทั้งหมดและบรรจุโดยแน่ใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ
  • อุปกรณ์ควรมีประจุน้อยกว่า 30%
  • อุปกรณ์ควรอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ใช่ชิ้นส่วนแยกกัน (ไม่ถอดแยกแบตเตอรี่)

  หากรีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เช่น แล็ปท็อปหรือเพาเวอร์แบงก์ โปรดพิมพ์สีป้ายกำกับแบตเตอรี่ที่แนบไว้ในอีเมลของคุณ และต้องปฏิบัติตามแนวทางการจัดส่งดังกล่าวนี้ หากคุณไม่มีเครื่องพิมพ์สี คุณสามารถพิมพ์ที่จุดบริการจัดส่งได้เกือบทุกแห่ง

  • พิมพ์ป้ายกำกับการจัดส่งที่ให้ไว้กับคุณในอีเมลยืนยันและติดไว้ที่ด้านนอกของกล่อง โปรดใช้ป้ายกำกับนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  • ป้ายกำกับที่แนบมาจะระบุวิธีการจัดส่งที่กำหนด
  • ฝากส่งพัสดุที่จุดบริการที่ใกล้ที่สุด ค้นหาจุดบริการของ UPS ที่ใกล้ที่สุด
  • โปรดจัดส่งพัสดุของคุณภายใน 7 วัน
 • ก่อนที่คุณจะส่งอุปกรณ์ของคุณ คุณควรลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากอุปกรณ์เก่าก่อน

  เมื่อเราได้รับผลิตภัณฑ์แล้ว เราจะทําลายอุปกรณ์ของคุณอย่างปลอดภัย

 • ติดต่อ ERI ทางอีเมลที่ระบุอยู่ในอีเมลยืนยันของคุณ

 • เมื่อส่งอุปกรณ์ไปแล้วทั้งในร้านหรือผ่านทางออนไลน์ ERI ไม่อาจรับประกันได้ว่าจะสามารถส่งคืนอุปกรณ์ให้คุณได้หรือไม่ เมื่อเข้าร่วมโปรแกรมนี้แล้ว ถือว่าคุณสละสิทธิ์ทั้งหมดในอุปกรณ์แล้ว